16-161-006

Toekomst van de Apotheek – L’avenir de la pharmacie

Uniek nummer Numéro unique 16-161-006
Domein Domaine C
# punten # credits 1
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Toekomst van de apotheek – L’avenir de la pharmacie
Organisator Organisateur Farma vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; open voor alle officina – apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus -Vrijdag 21 oktober 2016 : 20u
-Zondag 23 oktober 2016: 16u
Pharmanoloqy 2016
Paleis 1, Brussels Expo
(duur 1 uur)
Taal/Talen Langue(s) NL&FR
Website Site web
Spreker Orateur -Lieven Zwanepoel
-Alain Chaspierre
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Een beroep in evolutie in een sector die voor fantastische maatschappelijke uitdagingen staat en dat in een strak budgettair kader… Minister De Block en de representatieve apothekersverenigingen (APB en OPHACO) werken aan een meerjarenkader om toegankelijke en kwalitatieve farmaceutische zorg op een economisch duurzame manier mogelijk te maken. Voor de apothekers, de ziekteverzekering en –vooral – de patiënten. Dat vereist oplossingen voor de spreiding van apotheken, voor onze vergoeding, digitale gegevensdeling en multidisciplinaire samenwerking. Hoe kan een huisapotheker voor de medicatie van zijn (chronische) patiënten instaan? Dat is de inzet! Lieven Zwaenepoel/Alain Chaspierre, die de gespreken met het kabinet en de coöperatieve collega’s voerden, lichten de stand van zaken graag toe.