16-161-007

“Drugs don’t work in patients who don’t take them”

Uniek nummer Numéro unique 16-161-007
Domein Domaine B
# punten # credits 2
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité “Drugs don’t work in patients who don’t take them”
Organisator Organisateur Farma vzw

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; open voor alle officina – apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 22 oktober 2016 : 11u30
Pharmanoloqy 2016
Paleis 1, Brussels Expo
(duur 1 uur)
Taal/Talen Langue(s) NL&FR
Website Site web  www.pharmanology.be
Spreker Orateur Lieven Zwanepoel
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Hoe je als huisapotheker de therapietrouw van je patiënten kan verbeteren…
Wat doen chronische patiënten met hun geneesmiddelen? Studies tonen aan dat de helft die niet optimaal gebruiken. APB lanceerde in september een nationale campagne om het grote publiek te sensibiliseren over de wijdverbreide problematiek van gebrekkige therapietrouw. Apothekers kunnen een dialoog met de patiënt opstarten en beschikken over een waaier van hulpmiddelen en oplossingen om hen op maat te begeleiden naar een betere opvolging van hun behandeling. Men schat dat de vermijdbare kosten die verbonden zijn aan een gebrek aan therapietrouw op wereldvlak meer dan 470 miljard dollar bedragen! Dat is ongeveer 8% van de jaarlijkse gezondheidsuitgaven. Voldoende om de aandacht er op te vestigen én… de handen uit de mouwen te steken!