16-162-001

HALT2Diabetes symposium: diabetespreventie van piloot tot praktijk

Uniek nummer Numéro unique 16-162-001
Domein Domaine C
# punten # crédits 3
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité HALT2Diabetes symposium: diabetespreventie van piloot tot praktijk
Organisator Organisateur Diabetes Liga

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; Interprofessioneel overleg – toegankelijk voor alle officina-apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Zaterdag 26 november 2016, 9u – 13u30
Universiteit Antwerpen – promotiezaal, Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
(duur: 3uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur
  • Prof. Dr. C. De Block (Endocrinoloog)
  • Dr. I. Van Pottelbergh (Endocrinoloog)
  • Lampaert (projectcoördinator diabetespreventie)
  • Vlaams Minister Jo Vandeurzen
  • Dr. F. Govaerts (Domus Medica)
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In het pilootproject HALT2Diabetes werd voor de eerste keer in Vlaanderen een geïntegreerde strategie uitgetest om type 2 diabetes en geassocieerde cardiovasculaire aandoeningen vroegtijdig op te sporen en te voorkomen bij hoogrisicopersonen. In deze pilootstudie werden de essentiële randvoorwaarden en mogelijke knelpunten voor lokale diabetespreventie in kaart gebracht om te komen tot een adviesrapport voor diabetespreventie op Vlaams niveau. De resultaten zijn verwerkt en veelbelovend!Programma:
Deel I: HALT2Diabetes, wat leert ons een lokaal project ter preventie van type 2 Diabetes?
Deel II: Van piloot naar een Vlaams diabetespreventie beleid
Deel III: debat