16-167-001

Geneesmiddelen bij vruchtbaarheidsproblemen

Uniek nummer Numéro unique 16-167-001
Domein Domaine A
# punten # credits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité Geneesmiddelen bij vruchtbaarheidsproblemen
Organisator Organisateur JongKLAV

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Conferentie, cursus, les; toegankelijk voor KLAV-leden jonger dan 40 jaar
Data en plaatsen Dates et lieus 2 november 2016, 20u
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Prof. W. Ombelet; Hoofd eerst erkende fertiliteitskliniek in Vlaanderen (ZOL-Genk), Oprichter eerste spermabank
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
In een eerste deel zal de theoretische basis van de verschillende vruchtbaarheidsbehandeling worden besproken. Daarna wordt de focus verschoven naar het gebruik van de geneesmiddelen bij fertiliteitsbehandelingen. De inname van geneesmiddelen maakt immers een belangrijk deel uit van een fertiliteitsbehandeling. De avond eindigt met een rondleiding in het IVF-centrum van het Ziekenhuis Oost-Limburg.