16-175-001

MFO: Pre en postoperatief medicatiebeleid

Uniek nummer Numéro unique 16-175-001
Domein Domaine B
# punten # crédits 4
Benaming van de activiteit Dénomination de l’activité MFO: Pre en postoperatief medicatiebeleid
Organisator Organisateur Apothekerskring Mortsel

Informatie meegedeeld door de organisator – Information communiquée par l’organisateur

Aard Nature Interprofessioneel overleg; toegankelijk voor alle apothekers
Data en plaatsen Dates et lieus Donderdag 1 december 20.30 – 22.30
Hof Van Reyen in Boechout
(duur: 2uur)
Taal/Talen Langue(s) NL
Website Site web
Spreker Orateur Ilse smits
Elisabeth van Huffelen
Ziekenhuisapothekers AZ MONICA
Beknopte beschrijving van de activiteit – Description succincte de l’activité
Overleg huisartsen – apothekers

Welke medicatie moet je stoppen voor een ingreep?
Wat omvat het preoperatief nuchterzijn?
Wat zijn de regels rond het al dan niet stoppen van de bloedverdunnende medicatie?